ff2014-sthlm-940px

Välkommen till ForskarFredag i Västerås!

Nästa ForskarFredag är den 29 september 2017. Sidan uppdateras under våren.

ForskarFredag Eskilstuna och Västerås arrangeras av Mälardalens Högskola. 

Frågor eller funderingar?

Mejla [email protected] eller kontakta
Jessika Hedén, 021-101586, [email protected]


Program ForskarFredag Västerås 26 sept

Varför är vi inte rädda för monster längre? Varför pratar vi som vi gör? Hur uppfattas politiker som har barn? Hur kan solen hjälpa oss med elförsörjningen? Hur kan robotar underlätta vårt liv? Det är frågor som sysselsätter några av forskarna vid MDH. På ForskarFredag har du möjlighet att höra vilka svar de ger, eller varför inte ställa en fråga till dem själv.

Läs mer


Program ForskarFredag Eskilstuna 26 sept

Hur el från solen driver vattenpumpar i Kina, djurens roll i Nils Holgerssons underbara resa, hur vi blir mer innovativa eller Eskilstunas industrihistoria är alla inslag i årets upplaga av ForskarFredag. Det finns möjlighet att möta forskare, ställa frågor, diskutera och se biofilm med efterföljande paneldebatt. Välkommen att ta del av forskning från MDH.

FFE13forskare

I samverkan med Eskilstuna Stadsbibliotek, Eskilstuna Stadsmuseum och Munktell Science Park bjuder MDH in alla intresserade att ta del av forskning. Skolklasser och andra större grupper ombeds kontakta [email protected] för att kunna garanteras plats. Läs mer


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.