Under september månad har skolelever i hela Sverige ritat sig själva som forskare i ForskarFredags teckningstävling 2017. 1 237 teckningar från över 70 klasser i årskurs F-6 har kommit in. Nu presenterar vi vinnarna!


Teckningstävling 2017 bildspel

 

Rita dig själv som forskare

Ett stort och varmt tack till alla barn och alla engagerade lärare!

De klasser som lottats fram som vinnare är:

Årskurs F-2:

 • Klass FA, Engelska skolan norr AB, Stockholm
  Lärare: Charlotte Broström
 • Åk.2, Kläppenskolan, Sunderbyn
  Lärare: Ann-Louise Lindström
 • Åk.2, Stöde skola, Sundsvall
  Lärare: Magdalena Flemström
 • Åk.2, Natur- och Miljöskolan, Åmål
  Lärare: Liza
 • Klass 1C, Mössebergsskolan, Falköping
  Lärare: Liselott Gillisson

Årskurs 3-6:

 • Klass 5A, Nättrabyskolan, Nättraby
  Lärare: Karin Bolling Fagö
 • Klass 4B, Skarphagsskolan, Norrköping
  Lärare: Marianne Johansson
 • Klass 4, Stenbergaskolan, Ljusne
  Lärare: Alexandra Hurtig
 • Klass 3A, Gustaf Dalénskolan, Stenstorp
  Lärare: Anna Näsström
 • Klass 5A, Källängens skola, Lidingö
  Lärare: Björn Carlson

Priser från IKEM är snart på väg till er!


Tävlingsinstruktioner:

Barnen är framtidens forskare. Men hur ser de sig själva i forskarrollen? Vad skulle de vilja forska om? Nu bjuder vi in elever i hela Sverige till en teckningstävling där det gäller att rita sig själv som forskare!

Teckningstävlingen är en rolig och enkel aktivitet för att inleda ett samtal i klassrummet om forskning, vetenskap och vad forskare gör. Tävlingen riktar sig till elever i årskurs F-6.

Första gången teckningstävlingen ”Rita dig själv som forskare” genomfördes var år 2007, då skickades omkring 3 000 teckningar in till tävlingen (Läs rapporten här!). Nu, tio år senare, genomför vi tävlingen igen! Välkommen att delta och tävla om fina priser till din klass!

”Rita dig själv som forskare” är en del av ForskarFredag, som vill öka kunskaperna hos barn och unga om vad forskning är och hur forskning går till och så ett frö om forskning som ett möjligt karriärval. Vi vill också utmana stereotypa föreställningar om vad forskare gör och vem som kan bli forskare.

Vill du ha mer inspiration om hur du kan arbeta med dessa frågor i klassrummet, förbereda dina elever inför ForskarFredag eller arrangera en vetenskapsfestival på din skola fredagen den 29 september? Välkommen till vår skolsida!

Teckning av en flicka och en hund. Text: "Jag utforskar en hund bakom en vattenpöl" Flicka, 6 år. Bidrag till teckningstävlingen 2007.
”Jag utforskar en hund bakom en vattenpöl” Flicka, 6 år. Bidrag till teckningstävlingen 2007.

Tävlingsuppgift:

Rita dig själv som forskare! Tänk dig att du är vuxen och arbetar som forskare. Vad forskar du om? Hur går du till väga, vad har du till hjälp och hur ser omgivningen ut? Beskriv också din tanke bakom teckningen med några ord eller meningar, på baksidan av pappret.

Tävlingskategorier:

 • Åk F-2
 • Åk 3-6

Instruktioner till läraren:

 • Börja med att låta barnen teckna och vänta med samtalen till efteråt.
 • Formatet ska vara max A3. 
 • Teckningen ska skickas in i original.
 • Skriv barnets förnamn, ålder, kön, klass och skola på baksidan av pappret, tillsammans med några ord om barnens tanke med teckningen.
 • Vi vill även ha namn och kontaktuppgifter till ansvarig lärare.
 • Tävlingen sker klassvis och vinnarna avgörs genom lottning.

Posta teckningarna i original till Vetenskap & Allmänhet, Box 5073, 102 42 Stockholm senast den 9 oktober 2017 (OBS! Nytt datum), eller till din lokala ForskarFredag-arrangör (se nedan). Märk kuvertet/paketet TECKNINGSTÄVLING 2017. Vetenskap & Allmänhet har inte möjlighet att returnera bilder.

Information till skolan, PDF (Utskriftsvänlig)

Information till målsman, PDF (Utskriftsvänlig) 

OBS! Genom att skicka in teckningar till tävlingen bekräftar skolan att Målsman är informerad och godkänner användning av bilderna enligt informationen nedan:

Publicering av vinnare

I samband med att de vinnande klasserna tillkännages kommer ett urval av de vinnande bilderna publiceras på ForskarFredags webbsida, www.forskarfredag.se, och i sociala media tillsammans med barnens förnamn, ålder, skola och klass. Om Målsman helt eller delvis motsätter sig sådan publicering ska detta anges tydligt på baksidan av teckningen.

Samarbete med forskare

Anne-Li Lindgren, professor i Barn- och Ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, kommer att studera teckningarna. En jämförelse kommer att göras med de teckningar som skickades in under teckningstävlingen 2007 för att studera likheter och skillnader mellan insamlingarna. En populärvetenskaplig rapport publiceras under april 2018 och skickas ut via mail till de skolor som deltagit. Information om barnets ålder, kön och klass kan komma att uppges i rapporten tillsammans med barnets bild, men inte namn.

Bilderna arkiveras i Svenskt barnbildsarkiv

Efter tävlingen och forskningsstudien skänks teckningarna till Svenskt barnbildsarkiv i Eskilstuna som har till uppgift att ta emot, registrera och bevara barns teckningar och målningar. Bilden kommer därmed tillgängliggöras för allmänheten, forskare och studerande.

Självklart kan barnet vara med och teckna utan att bilden skickas in till tävlingen.

Priser

Draken Berta.

Vi lottar ut fina priser till tio klasser (fem i varje kategori). De vinnande klasserna ses ovan tillsammans med ett urval av teckningarna.

Åk F-2: Fem klasser vinner var sitt paket med den populära draken Berta som är speciellt framtagen för att väcka intresse för kemi och naturvetenskap hos yngre barn. Experimentbok, storbok, vuxenhandledning och handdocka ingår.

Åk 3-6: Fem klasser får var sitt experimentpaket Labba med livsmedelstillsatser från IKEM. I experimentpaketet finns alla ingredienser som behövs för att genomföra två enkla försök med livsmedelsfärger i en klass om 30 elever. Dessutom finns en utförlig lärarhandledning och en elevinstruktion.

Vinnarna presenteras den  20 oktober på den här sidan!

 

Priser från:

 

Lokala utställningar

Ligger er skola i närheten av en av nedanstående ForskarFredag-orter? Då kan ni se era teckningar ställas ut under ForskarFredag den 29 september 2017 – och kanske även delta i en lokal tävling! För mer information, se respektive ForskarFredag-orts sida eller kontakta arrangören. Teckningarna skickas till den lokala arrangören, ni deltar även i den nationella tävlingen. Skolan och den lokala arrangören kommer överens om hur bilderna får användas.

 • Dalarna (arrangör: Framtidsmuseet)
 • Stockholm (arrangör: Vetenskapens hus).
 • Luleå (arrangör: Teknikens hus)
 • Umeå (arrangör: Umevatoriet)
 • Sundsvall (Arrangör: Mittuniversitetet)
 • Stenstorp (Arrangör: Dalénium Science Center)

Frågor?

Kontakta Lena Söderström
Nationell samordnare ForskarFredag
Vetenskap & Allmänhet
[email protected]


Teckningstävlingen 2017 arrangeras av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, som en del av ForskarFredag 2017. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night som arrangeras varje år den sista fredagen i september i omkring 300 städer i Europa. ForskarFredag får finansiering från utlysningen European Researchers’ Night genom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, GA 722934.