Tack för lyckad fredag!

Vi vill rikta ett stort tack till alla elever, lärare och andra intresserade som firade ForskarFredag med oss i förra veckan. Tack också alla forskare och studenter som var med och visade upp spännande forskning!

fgpvinnaresthlm

Sedan vill vi gratulera till David Jess-Unnersjö från KTH som vann Stockholms delfinal i Forskar Grand Prix med en presentation som förklarade hur man kan göra njuren genomskinlig. Lycka till i finalen!

Jag forskar om njuren med hjälp av ljusmikroskopi. Min forskargrupp tittar på cellens fysik och min forskning hittills är till stor del inriktad på att ta fram tekniker för att förbereda vävnad för mikroskopi. 

Ett av de största problemen när man ska studera vävnad med ljusmikroskopi är att vävnaden har en begränsad transperens (genomskinlighet). Av denna anledning är det svårt att ta sig in djupt i vävnaden och studera större prover som hela organ. Davids presentation beskrev hur man med kemiska metoder kan öka vävnadens transperens, och på så sätt studera stora vävnadsbitar i 3 dimensioner.


Lägg till en kommentar