Framtidsstaden Skellefteå – ForskarFredag 29 september

Vi har idé för hur Skellefteå kan utvecklas. Idén kommer med all sannolikhet att förändras. Att i dag gissa hur vår framtid kommer att se ut är svårt. Bara fantasin sätter gränser för det som kan skapas. Hur kan vi använda tekniken för att förstå och skapa oss fördelar. Fördelar som vi måste ha för att utvecklas som stad och fortsätta vara attraktiv.

Välkommen till ForskarFredag i Skellefteå! På förmiddagen erbjuds ett program där studenter och  gymnasielever med lärare samt den vuxna allmänheten kan ta del av ett anpassat program på Campus Skellefteå och de yngre erbjuds workshop på Exploratoriet och på Forskarrum. Planera in en after work på Exploratoriet med föreläsning, besök  i utställningen och lättare förtäring. Vi garanterar att barnen ska trivas medan föräldrar minglar med andra vuxna.

ForskarFredag_Skellefteå_2017_PROGRAM (ladda ner, pdf)

Program 2017:

Föreläsningar/Workshops/Dialog/Utställning/mässa

 #Idelabbet – prova ny teknik från ide till verklighet

#Idegenerering – Hur ser din smarta framtidsstad ut  – 
Förbered gärna med att lyssna till föreläsningen om ”Vad händer när saker kopplas upp sig mot Internet”.

#Forskarrum åk 3-5 – Arkivdetektiv (obs! anmälan krävs)

#Exploratoriet åk högstadiet – Syltburkar och mikrovågor (Fullbokat)

#Workshop/Föreläsning – En resa i industrihistoria (obs! anmälan krävs)

#Dialog – Kulturhus

#Utställning- Ge Plats

#Mässa på Campus

#After Work på Exploratoriet 

#Föreläsningar – se nedan.

CAMPUS SKELLEFTEÅ – Föreläsningar i Forumsalen och Arenan på Campus under f.m.

Föreläsning: Vad händer när saker kopplar upp sig mot Internet?
Sakernas Internet, på engelska kallat Internet-of-Things (IoT) är när fysiska enheter såsom leksaker, hus, bilar, vägar , broar med mera blir uppkopplade mot Internet. Vilka möjligheter och kanske risker innebär denna utveckling, blir vi smartare eller dummare? Christers Åhlund presenterar sitt arbete med IoT, där ”saker kan interagera med sina användare och hur man med digital avkänning och öppna data kan skapa nya värden och upplevelser.

Föreläsare: Christer Åhlund, professor i distribuerade datorsystem. Idag arbetar man med system som ska möjliggöra en ökad användning av IoT i vårt samhälle, det det kan gälla områden som luftkvalitetsmätning,  hälsa och sjukvård i hemmet, smarta hem, hålla koll på sina grejor med mera.

Var gärna med sen på workshop #Idegenerering – Hur ser din smarta framtidsstad ut  – 

Tid: 8:30-9:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; Framtidens självförsörjande hus
Bostäder som inte har någon elräkning och som drivs av helt förnybar energi, kan det vara framtidens bostäder? I denna föreläsning får du en introduktion till självförsörjande hus och varför det kan bli verklighet i framtiden.

Föreläsare: Jakob Nömm, doktorand i Elkraftteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå.
Tid: 8:30-9:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet.

Föreläsning; Varför ska vi bli 80 000 invånare – och hur?
Stolthet och fördom i Skellefteå. Hur planerar man för en stad som man vill ska växa och vad krävs egentligen för att locka fler att bosätta sig? Fokus på samhällsplanering och hur – och varför! – man ska locka mer människor till Skellefteå.

Föreläsare: Enar Nordvik, teknologie doktor från LTU och arkitekt SAR/MSA från KTH. Arkitekt på Skellefteå kommun med allt mellan cykelställ och stadsdelar. Helena Renström, ekonomie doktor i marknadsföring från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors och marknadschef för Skellefteå kommun.
Tid: 9:30-10:15
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; ”Smartbuy”

Smartbuy handlar om att hjälpa små- och medelstora företag att öka sin synlighet på nätet. Genom att Smartbuy hjälper affärerna att förenkla den digitala omvandlingen kan företagen förbli konkurrenskraftiga utan att det påverkar kunden som besöker butiken.

Föreläsare: Karl Andersson, Biträdande professor, Tf verksamhetsledare på Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik.
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Tid: 9:30-10:15
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter

Föreläsning; Den kloka staden – Skellefteå som nod i informationssamhället

När IT blir alltmer normalt och osynligt i våra liv, så förändras vår upplevelse av världen och våra sätt att kommunicera med varandra. Informationssamhället har inget centrum, säger informationsfilosofen Luciano Floridi,
utan vi är alla mer eller mindre provinsiella. Hur viktigt ett samhälle är beror på hur det, och dess invånare, interagerar med omvärlden. Information är dagens och framtidens centrala värde. Det gäller bara att få ett grepp om hur vi kan agera i denna förändrade värld när det gäller utbildning, kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, innovation, mm. Lite aktuell filosofisk teori kan hjälpa oss att få lite överblick.

Föreläsare: Anders Norberg, utbildningsstrateg Skellefteå kommun, fil. Dr
Tid: 10:30-11:15
Plats: Arenan, Campus Skellefteå
Målgrupp: gymnasister, allmänhet, studenter, pedagoger

Föreläsning; Träets estetiska egenskaper
Trä är ett miljövänligt material med inneboende estetiska egenskaper. Hur kan marknadens förändrade behov tillfredsställas med svenskproducerade produkter av inhemsk råvara på en konkurrensutsatt europeisk marknad. Hur uppfattar kunder na trä/träprodukter och hur kan dessa kundkrav tillfredsställas via digitala medier och varför är det så viktigt. Valda delar ur pågående forskning presenteras och här kan du läsa mer om projektet FBBB – Framtidens Biobaserade Byggande och Boende

Föreläsare: Olof Broman, universitetslektor i Träteknik, Luleå tekniska universitet i Skellefteå
Tid: 10:30-10:50
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

Föreläsning: Träbranschen – en utvecklingsbransch att räkna med!
Trästad Skellefteå presenterar tillsammans med TCN – träcentrum norr – hur företagen inom träbranschen kommer att utvecklas inom de närmsta tre åren och vad det innebär för Sverige, norra Sverige, Västerbotten, Skellefteå och för enskilda företag.  Hur  detta kommer att påverkar arbetsmarknaden och hur vi kan vara med och rädda världen och jobba framåt nationellt med stöd av näringsdepartementet.

Föreläsare: Thomas Lundmark, representant för stiftelsen Träenigheten. Therese Kreisel arkitekt SAR-MSA (examen från Lunds Tekniska högskola och Lunds Universitet ), planarkitekt på Skellefteå kommun. Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå.
Plats: Forumsalen, Campus Skellefteå
Tid: 10:50-11:15
Målgrupp: Gymnasiet, allmänhet

 


Massexperiment

I Nyhetsvärderaren kommer forskare, lärare och elever att tillsammans: undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier. Falska nyheter kan lura vem som helst. I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer dessa nya medier för att sprida rädsla och fördomar via fejkade nyheter. projektledare Fredrik Brounéus, [email protected]
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/nyhetsvarderaren/


ForskarFredag Skellefteå arrangeras av Skellefteå kommun och Campus Skellefteå

Kontakt:
Torunn Törnblom, projektledare
[email protected]

 


Sorry, no posts available for Skellefteå