Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. I 340 städer över hela Europa erbjuds aktiviteter där allmänheten träffar forskare och upptäcker hur spännande och vardagsnära forskning kan vara.

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. År 2017 arrangeras aktiviteter på 28 orter över hela Sverige. Aktiviteterna arrangeras av lokala arrangörer – universitet och högskolor, science centers, kommuner, museum, forskningscenter, län och regioner – och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA, sedan 2006.

Målgruppen är den breda allmänheten med en särskild inriktning mot barn och unga. Under dagen och kvällen möts besökare och forskare genom experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, tävlingar, samtal, utställningar, science cafés och mycket mer. 

Vill du arrangera en ForskarFredag-aktivitet?

En del av European Researcher’ Night

European Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA.

Mer information och länkar till andra aktiviteter under European Researchers’ Night i Europa finns på EU-kommissionens webbplats European Researchers’ Night.

Massexperiment

Sedan 2009 anordnas ett årligt massexperiment i anslutning till ForskarFredag. Tusentals skolelever över hela landet deltar i ett riktigt forskningsprojekt och hjälper forskare att ta fram ny kunskap. 2017 års massexperiment är Nyhetsvärderaren.

Forskar Grand Prix

Forskar Grand Prix är tävlingen där forskare utmanas i att presentera sin forskning inför publik så spännande, inspirerande och pedagogiskt som möjligt – på fyra minuter! Publiken utser vinnaren tillsammans med en expertjury med representanter från akademin, scenkonst och media. Regionala tävlingar hålls över hela Sverige i anslutning till ForskarFredag, vinnarna möts sedan i en final senare under hösten. Forskar Grand Prix är en del av ForskarFredag sedan 2012. Läs mer: www.forskargrandprix.se

Samarbetspartners

År 2016 och 2017 finansieras ForskarFredag av EU-kommissionen genom Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horizon 2020.

Nationella samarbetspartners 2017: AFA Försäkring, IKEM – innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Teknikföretagen, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk.

 

 

Kontaktperson:

Lena Söderström, projektledare & kommunikatör Vetenskap & Allmänhet,
nationell samordnare ForskarFredag
08-791 30 54, 070-716 06 44, [email protected].

 

Slutrapporter: