Hjälp forskare att ta reda på hur trovärdiga ungas nyhetsflöden är! Vilka nyheter rör sig i ungas digitala flöden? Och hur trovärdiga anser ungdomarna att nyheterna är? Detta ska forskare och elever för första gången ta reda på i ForskarFredags massexperiment 2017 – Nyhetsvärderaren.

ForskarFredags massexperiment 2017, Nyhetsvärderaren, handlar om ett högaktuellt ämne: källkritik i digitala medier.

I Nyhetsvärderaren kommer forskare, lärare och elever att tillsammans:

  • undersöka vilka nyheter som rör sig i högstadie- och gymnasieelevers nyhetsflöden
  • utveckla och testa ett verktyg för att lära elever källkritik i digitala medier.

Med hjälp av ett digitalt verktyg samlar eleverna in, kategoriserar och granskar nyheter på ett vetenskapligt sätt. Genom att delta tränar ungdomarna sin förmåga att källkritiskt granska nyheter i sina egna flöden, samtidigt som forskningen får nya kunskaper om vilka typer av nyheter som unga tar del av i olika kanaler.

Falska nyheter kan lura vem som helst

I dagens medielandskap får många människor, särskilt ungdomar, ofta information om aktuella händelser genom internetsajter och sociala medier. Samtidigt använder olika aktörer dessa nya medier för att sprida rädsla och fördomar via fejkade nyheter.

Forskning om källkritik tyder på att det inte räcker med hög utbildning och ett allmänt kritiskt förhållningssätt för att kunna tolka nyheter på ett bra sätt. Alla kan luras av falska nyheter – oavsett om man är grundskoleelev eller professor.

Enligt nya forskningsresultat är det bästa sättet att avgöra om nyheter går att lita på eller ej, att följa vissa vetenskapliga principer. Det är dessa principer som ska användas i Nyhetsvärderaren.

Gott om trovärdig information på nätet

Det är viktigt att betona att det förstås också finns mängder av trovärdig information att hämta på nätet. Att dra slutsatsen att alla ljuger är lika fel som att förutsätta att alla talar sanning. Hotet från falska nyheter ska varken underskattas eller överdrivas. I massexperimentet Nyhetsvärderaren ser vi det som en utmaning som vi tillsammans hjälps åt att granska vetenskapligt.

Läs gärna artikeln Gör eleverna till nyhetsgranskare i Lärarnas tidning om forskaren Thomas Nygren som är en av de som utvecklar 2017 års massexperiment med oss på VA.

Anmälan och praktisk info

Experimentet är anpassat för högstadie- och gymnasieelever och ska genomföras under vecka 35 eller vecka 39 (varje lärare väljer själv vad som passar schemat bäst). Det är kostnadsfritt att delta. En rapport om resultaten kommer att publiceras i början av 2018. Du som är högstadie- eller gymnasielärare kan anmäla din klass i formuläret nedan.

Fill out my online form.

Totalt tar experimentet cirka 120 minuter att genomföra (tiden kan delas på flera lektioner).

Nyhetsvärderaren vänder sig enbart till elever på högstadium och gymnasium (Komvux och SFI kan också delta). Har du yngre elever som vill vara med och forska på riktigt? Kolla in Naturens Kalender!

Lärarhandledning

En lärarhandledning med bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen kommer att publiceras på den här webbsidan i slutet av augusti.

Välkomna att vara med och forska i årets massexperiment!

Tidsplan för massexperimentet Nyhetsvärderaren 2017

15 maj: Anmälan öppnar
23 augusti: Sista dag för anmälan
v.34: Publicering av lärarhandledning
v.35 eller v.39: Experimentet genomförs (lärare väljer själva vilken vecka som passar schemat bäst)
mars 2018: Populärvetenskaplig forskningsrapport publiceras

För mer information kontakta projektledare Fredrik Brounéus, [email protected]