MASSEXPERIMENT – Anslagstavlan 2016

Forska med ForskarFredag 2016!
Hur används den svenska anslagstavlan i dagens digitala samhälle? Det här är en fråga som aldrig tidigare har undersökts i stor skala. Nu vill forskare ha hjälp av skolelever i ett banbrytande massexperiment!

anslagstavla16

Fotografera och transkribera!

Eleverna kommer att fotografera en anslagstavla och sedan skriva av texterna som finns på tavlan. Fotografierna och texterna skickas sedan in till forskarna via en särskild webbsida. Förutom foto och texter vill forskarna veta var anslagstavlan finns rent geografiskt, om den sitter utomhus eller inomhus och på vilken typ av plats (t.ex. butik, skola, torg). Elever med särskilda språkkunskaper har en viktig uppgift i att översätta texter skrivna på andra språk än svenska.

Var med och skapa unik kunskap om svenska anslagstavlor

Forskarna är bland annat nyfikna på vilken typ av information som finns på anslagstavlorna runtom i Sverige, hur texter och bilder används, vilka behov som anslagstavlan fyller och vilka språk som används.

Medan experimentet genomförs kan lärare och elever diskutera och ställa frågor till forskarna via e-post och sociala medier. Genom massexperimentet får eleverna delta i riktig forskning. Experimentet ger möjlighet att diskutera grundläggande aspekter kring hur vi människor kommunicerar med varandra i ord och bild, och betydelsen av olika medier i samhället.

Efter experimentet kommer forskarna lägga upp alla uppgifter som eleverna har samlat in på internet, så att alla som vill – forskare, elever, och andra intresserade – kan forska vidare på materialet.

Anmälan och tidsåtgång

Elever i alla åldrar är välkomna, och det är kostnadsfritt att delta. Sista dag för anmälan är onsdagen den 24 augusti 2016.

Hur lång tid experimentet kommer att ta i anspråk beror både på den utvalda anslagstavlan (hur mycket text som finns att skriva av, och eventuellt översättas) och elevernas ålder (läs- och skrivkunskaper, vana att skriva in text på dator/surfplatta). Och på hur många elever som hjälps åt med uppgiften!

Är du lärare och vill anmäla din klass till experimentet? Anmälningsformuläret hittar du HÄR.

Handledning för lärare

En lärarhandledning med detaljerade instruktioner för hur experimentet går till, bakgrundsinformation och förslag till hur området kan introduceras och diskuteras i klassen kommer att publiceras på den här webbsidan och mailas ut till anmälda klasser i slutet av vecka 34.

Läs mer här

ForskarFredags massexperiment

Tidsplan för massexperimentet Anslagstavlan 2016

23 maj: Anmälan öppnar
24 augusti: Anmälan stänger
v.34: Publicering av lärarhandledning
v. 38–39: Fotografering av anslagstavlor ska ske
31 oktober: Sista dag för registrering av resultat på forskarnas webbplats
mars 2017: Populärvetenskaplig forskningsrapport publiceras


Lägg till en kommentar