Jonas Waldenström Foto: Linnéuniversitetet.

Vad är det som gör vissa sjukdomar farliga och andra snälla? Hur uppkommer nya sjukdomar? Välkommen till ett spännande seminarium med Jonas Waldenström, professor i mikrobiologi på Linnéuniversitetet den 29 september!

Se mer mer information nedan.

ForskarFredag Kalmar arrangeras av Linnéuniversitetet.

Kontakt:
Margaretha Bjerker
Linnéuniversitetet
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
[email protected]
070-574 34 92


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den sista fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2015 arrangeras ForskarFredag den 25 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.