Välkommen till ForskarFredag i Huddinge!

Södertörns högskola bjuder in skolklasser i Huddinge och Botkyrka till en dag med samtal och prova-på-aktiviteter som kretsar kring spännande och aktuell forskning.

Några exempel på aktiviteter:

  • Ekonomisk historia. Prova mjölk med Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia. Paulina låter mjölkens smakvariationer leda in i berättelser om matproduktionens lokala och regionala villkor.
  • Journalistik. Urban Larssen, samtalar med elever om hur integration kan främjas genom praktiskt arbete utifrån projektet ”Musa skriver reportage – integration genom journalistik”.
  • Miljövetenskap. Simulera vargstammens utbredning och studera fästingar med miljövetarna Patrik Dinnetz, lektor, och Kari Lähtilä, professor i miljövetenskap. Hos Patrik och Kari får deltagarna med
  • datorer simulera hur den svenska vargstammen påverkas av olika faktorer och studera fästingar i mikroskop.
  • Företagsekonomi. Hur provokativ får konst vara? Var går gränserna för yttrandefrihet och konstnärlig frihet? Det är grundläggande frågor Christina Wainikka, lektor i företagsekonomi, diskuterar med elever under rubriken ”Konstig konst och risken att hamna i fängelse”.
  • Miljövetenskap. Betrakta tidens avlagringar i en 11 500 år gammal sedimentkärna med docent i naturgeografi, Elinor Andrén med kollegor. Forskargruppen visar upp hur förändringar som landhöjning och människors odling har satt spår i jorden riktigt långt tillbaka i tiden.
  • Arkivvetenskap. Proscovia Svärd, lektor i arkivvetenskap, introducerar elever i arbetet med sanningskommissioner och demokratiarbete med exempel från Sydafrika, Liberia och Sierra Leone.

Var: Södertörns högskola i Huddinge, aulafoajéerna.
När: Den 29 september kl. 9-16.30
Målgrupp: Grundskole- och gymnasieelever i Huddinge och Botkyrka kommuner.

ForskarFredag i Huddinge arrangeras av Södertörns högskola.

Kontakt:

Malin Hedengran, forskningsrådgivare, [email protected]
Erik Falk, handläggare samverkan, [email protected]