Välkommen till ForskarFredag i Göteborg fredagen den 29 september 2017!

 

ForskarFredag på Bokmässan

Science café
Nyhetsvärderaren – Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden?
Vilka nyheter rör sig i svenska ungdomars nyhetsflöden och hur trovärdiga bedömer ungdomarna själva att dessa är? ForskarFredags massexperiment Nyhetsvärderaren handlar om källkritik i digitala medierI projektet kommer högstadie- och gymnasieklasser att hjälpa till att besvara frågorna och utveckla ett digitalt verktyg för undervisning om källkritik i högstadie- och gymnasieklasser. Klassernas rapportering kan under veckorna 35 och 39 följas i realtid på Nyhetsvärderarens statistiksida.
I ett science café samtalar forskare och publik om aktuella ämnen. Välkommen att fika och ställa frågor till forskaren Thomas Nygren, forskaren och utvecklaren Martin Törnros och designern Ellen Franzén!
Medverkande: Thomas Nygren, docent, Uppsala universitet; Martin Törnros, forskare och utvecklare, RISE Interactive; Ellen Franzén, designer, RISE Interactive
Arrangör
: Vetenskap & Allmänhet
Tid och plats: 9.00-9.45, Bokmässan, Forskartorget
För mer information, se Vetenskap & Allmänhets kalender.

 

Låna en forskare

Göteborgs universitet erbjuder gymnasieklasser att låna en forskare under dagen.

För mer information:
Sandra Johansson, Göteborgs universitet
[email protected], 031-7865641.