Varje höst sedan 2009 har tusentals svenska elever i alla åldrar hjälpt forskare att ta fram ny kunskap i ForskarFredags massexperiment.

Elever som fotograferar i Riskbilden, massexperimentet 2012.
Riskbilden, ForskarFredags massexperiment 2012. Elever hjälpte forskaren Erika Wall att undersöka vilka platser, situationer och föremål barn och ungdomar uppfattar som riskfyllda.

Som en del av ForskarFredag samordnar VA varje år ett massexperiment där skolklasser bjuds in att delta i riktig forskning i samarbete med forskare. Tusentals elever över hela Sverige har deltagit och hjälpt forskarna att samla in stora mängder data från hela landet. Det första massexperimentet hölls 2009 och handlade om luftkvaliteten i svenska klassrum. Experimenten har sedan dess täckt in ett stort antal forskningsområden.

2017 års massexperiment, Nyhetsvärderaren, undersöker och försöker besvara forskningsfrågan ”Hur trovärdiga är ungas nyhetsflöden?

Massexperimenten är ett exempel på medborgarforskningcitizen science – ett snabbt växande fenomen där icke-forskare deltar i forskning i samarbete med professionella forskare.

Genom massexperimentet vill VA:

  • Ge elever möjlighet att delta i riktig forskning, där de får en introduktion till vetenskaplig metod och en inblick i forskares systematiska arbetsmetoder, och att härigenom stimulera ett intresse för forskning.
  • Hjälpa forskare att samla in stora mängder data samtidigt som de deltar i dialog med deltagande skolklasser.
  • Ge lärare tillgång till forskningsbaserat material och metoder att integrera i undervisningen.
  • Hjälpa ForskarFredags arrangörer att få uppmärksamhet i media, att nå potentiella besökare och att stimulera allmänhetens intresse och förståelse för forskning och vetenskap.

VA gör en årlig utlysning för att få in förslag till massexperiment, och hjälper sedan forskarna att utforma ett experiment där elever kan hjälpa till i forskningen med handledning av sina lärare.

Många aspekter beaktas i valet av experiment, såsom genomförbarhet (med avseende på datakvalitet – om det är möjligt för elever i olika åldersgrupper att utföra arbetsuppgifterna i experimentet, och hur intressant/roligt/lärande det skulle vara för dem), etik- och integritetsfrågor, och att experimentet helst ska röra områden som känns relevanta i elevernas vardagliga liv.

Instruktioner med bakgrundsmaterial tas fram av VA och forskarna gemensamt. I många fall kan eleverna och lärarna även ha dialog med VA och forskarna under massexperimentet gång via sociala media.

För mer info kontakta Fredrik Brounéus, projektledare och kommunikatör på VA.

 

Senaste om våra massexperiment:


| Vetenskap & Allmänhet

Livsmedel förvaras för varmt visar ungas forskning

Pressmeddelande 120116

I tre fall av fyra förvaras köttfärs varmare än den rekommenderade maxtemperaturen 4°C. Det visar en ny forskningsstudie där över 1 800 svenska elever medverkat. Eleverna undersökte sina kylskåp som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Barn hjälper forskare att utforska våra kylskåp!

Pressmeddelande 110516

Vilken temperatur har Sveriges kylskåp? Det behöver forskare skolbarns hjälp att ta reda på i höst! Mätdata från tusentals kylskåp ska analyseras som en del i vetenskapsfesten ForskarFredag.

Läs vidare

| Vetenskap & Allmänhet

Tusentals elever mäter akustiken i sitt klassrum

Pressmeddelande 100824

Hur bra är ljudmiljön i skolan? Det inbjuds eleverna att ta reda på i höst. Mätdata från hundratals skolor kommer att analyseras. Massexperimentet är en del av vetenskapsfesten ForskarFredag som äger rum på 22 orter i Sverige den 24 september.

Läs vidare