ForskarFredag äger rum den sista fredagen i september varje år och behöver forskare som med inspirerande och intresseväckande aktiviteter kan visa hur spännande och kul forskning är.

På ForskarFredag får du som forskare tillfälle att berätta om din forskning i dialog med allmänheten tillsammans med forskare över hela Europa på samma dag. I filmen ovan berättar bland andra Vetenskapsrådets generaldirektör varför du som forskare ska vara med i Sveriges mest spridda forskarfest!

Genom direktkontakt med forskare får ForskarFredags besökare en mer realistisk bild av vad en forskare är och gör, och vad det innebär att forska. Forskare är trots allt vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

Att medverka ger dig möjlighet att visa upp din forskning och att få samtala om den med allmänheten. Sådan dialog kan bidra till nya perspektiv och idéer. Du utformar din aktivitet i dialog med arrangören av ForskarFredag. Låt dig lånas ut till en nyfiken skolklass under en timme, ta med dig föremål från din vardag, erbjud besökare att prova din utrustning eller genomföra ett experiment, anordna en vandring eller ett cafésamtal med kaffe och bullar.

Välkommen att ta kontakt med någon av de lokala arrangörerna runt om i landet för mer information.


Information till dig som medverkar på ForskarFredag:

På svenska

In English

Webinarium ”Möt din publik!” 20 september 2017.


Citat från tidigare medverkande forskare:

Utvecklande att på ett enkelt sätt försöka beskriva det jag gör vilket gav upphov till en del egna insikter. Allmänheten är mer kunnig och engagerad än man tror.

Det är alltid lärorikt att få ta emot frågor om forskning från en annan publik än forskarvärlden. Jag såg att våra doktorander som var med hade stor nytta av denna erfarenhet av att kommunicera med gymnasieelever och förklara sin komplicerade forskning på ett sätt som de förstår!

Man, lär sig alltid i mötet med andra människor, viktigt för forskare att möta allmänheten för att kunna beskriva sin forskning populärvetenskapligt. Intresset för forskningen från ungdomarna var inspirerande.

Spännande utmaning att locka ungas intresse för forskning.

Intressanta frågor ger en fingervisning om hur forskning kan uppfattas.

Väldigt kul och inspirerande att tala inför nästa generations eventuella forskare.

Kul att höra tankarna som väcks från människor som inte är insatta i mitt forskningsområde.