Karin Gyllenklev leder ForskarQuiz

Det blir vetenskapsjournalisten och programledaren Karin Gyllenklev som kommer att leda Högskolan Västs ForskarQuiz och låta oss möta några av högskolans forskare.

Fokus för ForskarQuizen är begrepp  som Fake news, Alternativa fakta och Postfaktaåldern. Hur vet man egentligen vad som är sant eller falskt? Här låter vi vetenskap och ”sanning” stå i fokus. Vi sätter omdömet på prov och matchar dina svar med forskarnas – vad visar forskningen egentligen?

Kul att ha dig med Karin!

Läs gärna mer här!


Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter.

2014 arrangeras ForskarFredag den 26 september, med VA som koordinator av de svenska evenemangen.