ForskarFredag samordnas nationellt av den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, VA, men det är de lokala arrangörerna som skapar ForskarFredag! Aktiviteterna arrangeras lokalt eller regionalt av en rad olika organisationer. Gemensamt är att vi vill berätta om forskning, forskningens betydelse i samhället och skapa möten och dialog mellan forskare och allmänhet.

Bild från ForskarFredag i Skellefteå 2016.

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och äger rum fredagen den 28 september och lördagen den 29 september 2018 liksom fredagen den 27 september och lördagen den 28 september 2019. Ledorden för evenemangen är dialog, interaktivitet, underhållande, aktuellt, informellt och oväntat. Konst, teater, stand-up, sport, lekar och andra inslag kan med fördel kombineras med forskning och innovation.

Så här kan ni bidra:

 • Arrangera ett eget ForskarFredag-evenemang.
 • Medverka i ett befintligt evenemang med en forskare eller genom att arrangera en aktivitet i samråd med lokal arrangör.
 • Samarbeta kring en nationell tävling eller aktivitet som arrangörer kan använda sig av under sina evenemang.
 • Stödja den nationella samordningen av ForskarFredag med ett ekonomiskt bidrag.

Som arrangör:

 • Arrangerar ni en eller flera aktiviteter där allmänheten träffar forskare sista fredagen i september 2018 och/eller 2019. Det är möjligt att även ha aktiviteter på lördagen.
 • Aktiviteterna ska vara gratis att delta i och öppna för alla. Det är möjligt att arrangera aktiviteter för en särskild målgrupp (till exempel skolklasser eller en fotbollsförening).
 • Samarbetar ni med andra ForskarFredag-arrangörer på er ort kring program och marknadsföring.
 • Anmäler ni aktiviteten/aktiviteterna till ForskarFredags hemsida.
 • Utvärderar ni evenemanget genom ForskarFredags enkäter till besökare, medverkande och lärare, om ni har aktiviteter för skolklasser.
 • Återrapporterar ni till VA med en kort rapport, enkätsvar och några bilder.

Detta får ni som arrangör:

 • Ert evenemang blir en del av ForskarFredag och aktiviteten och er organisation kommer att synas på vår hemsida och i våra sociala medie-kanaler.
 • Tillgång till ForskarFredags logga, grafiska profil och mallar.
 • Möjlighet att köpa marknadsföringsprodukter via VA.
 • Ni blir en del av ett nätverk med ForskarFredag-arrangörer i hela Sverige som möts vid en kick-off varje år samt vid webbmöten.
 • Tips, råd och stöd av VA och av de andra arrangörerna via ett diskussionsforum.
 • Möjlighet att söka ekonomiskt bidrag till er aktivitet.

Mottot för ForskarFredag är:

Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb!

 

För mer information:

Lena Söderström
Projektledare och kommunikatör, Vetenskap & Allmänhet, VA
Nationell samordnare ForskarFredag

Erfarenheter och tips

Vi har sammanställt några av de viktigaste erfarenheterna och en rad råd kring att arrangera forskningskommunikationsaktiviteter under ForskarFredag. Läs mer här.


| Vetenskap & Allmänhet

Välkommen att arrangera ForskarFredag 2018-2019!

I en tid då ”alternativa fakta” och misstro mot vetenskap tidvis präglar samhällsdebatten är det viktigare än någonsin att forskare möter allmänheten för att berätta om sin forskning, hur vetenskap går till och vilken betydelse forskning och innovation har för samhället och vår vardag. Vetenskapsfestivalen ForskarFredag (European Researchers’ Night i Sverige) den sista fredagen i september är en sådan arena. Vi bjuder nu in alla intresserade aktörer att vara med i ForskarFredag 2018-2019!

Läs vidare