Anmäl intresse för ForskarFredag i Stockholm 2016

Nu är det dags igen! Planeringen för en av årets roligaste händelser är i full gång och redan nu kan du som är lärare i åk 9 och gymnasiet anmäla ditt intresse för ForskarFredag den 30 september.

FFbild copy

Den fjärde fredagen i september är utlyst som European Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. Målgruppen är den breda allmänheten, inte minst barn och unga. Evenemangen kommer att innehålla experiment, workshops, prova-på-aktiviteter, vetenskapsshower, utställningar, science cafés och många andra möjligheter för allmänheten och forskare att träffa varandra.

Intresseanmälan

Bokning och anmälan sker senare, men redan nu kan du anmäla ditt intresse så får du  information om när programmet är klart och anmälan öppnar.

Du skickar din intresseanmälan till [email protected]

Skriv ”Intresseanmälan FF2016” i ämnesraden.

Researchers’ Night arrangerades första gången 2005 runt om i Europa och på en rad orter i Sverige. Sedan 2006 har de svenska aktiviteterna knutits samman under det gemensamma namnet ForskarFredag och koordinerats av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Från och med 2012 ingår även deltävlingar i Forskar Grand Prix som en del i ForskarFredag på ett antal orter. 2016 arrangeras ForskarFredag i Stockholm av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Karolinska institutet, Stockholms universitet och Stockholms stad.


Lägg till en kommentar